Rodiče, kteří doposud nevyplnili elektronickou přihlášku do ZUŠ

pro školní rok 2019/2020,

ať tak neprodleně učiní do 31.5.2019.

Po této lhůtě bude žák vyřazen z evidence ZUŠ Příbor.

 

Vysvědčení bude vydáváno v pátek 28.6.2019 od 8:00 - 11:00 hodin.

 

Vzhledem k zvyšujícím se nákladům na elektrickou energii (vytápění školy) a zvyšujícím se nákladům na potřeby k výuce ZUŠ, jsme nuceni od nového školního roku 2019/2020 (po zhruba 15-ti letech) zvýšit cenu školného.

Hudební obor - 300,- Kč/měsíc
Taneční obor - 220,- Kč/měsíc
Výtvarný obor - 240,- Kč/měsíc
Přípravná hudební výchova - 180,-Kč/měsíc  (cena zůstává stejná)