Základní umělecká škola v letošním školním roce 2018/2019

oslaví 65. výročí založení.