Zahájení nového školního roku 2018/2019 proběhne

 v ZUŠ Příbor dne 3. září 2018 od 13:00 hodin.