Školné

 

Školné na první pololetí - školní rok 2018/19

 

Taneční obor, přípravná tan. výchova                               900,- Kč

Hudební nauka, přípravná hud. výchova                           900,- Kč

Hudební obor                                                                     1.300,- Kč

Hudební obor 0,5 hod.                                                         650,- Kč

Výtvarný obor, přípravná výt. výchova                              950,- Kč

 

Školné za první pololetí je splatné do 15. října 2018.

Výše školného na druhé pololetí je stejná jako u prvního pololetí.

Školné za druhé pololetí je splatné do 15. března 2019.

Platí se hotově v ředitelně nebo převodem na číslo účtu: 17638801/0100.

Variabilní symbol je každý rok jiný, ale stejný na obě pololetí.

Sdělíme vám jej telefonicky na čísle: 556 725 353 nebo 556 723 555.

 

Ceny školného jsou uvedeny i u jednotlivých oborů.